«

»

ก.พ.
14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีรับธงเจ้าภาพ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON)

20200214PACCON2020_04ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีรับธงเจ้าภาพ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) ในงานประชุมวิชาการทางเคมี ระดับนานาชาติ PACCON 2020 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Sapphire 204 อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96884

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*