«

»

ก.พ.
17

[ยกเลิก] ค่ายส่งเสริมทักษะความเป็นวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์เทคโนโลยี

 

Cancel

 

ScienceCamp2020

โครงการค่ายต้นกล้านักวิทย์

กิจกรรมที่ 1 ค่ายเสริมสร้างทักษะความเป็นนักวิทยาศาสตร์และค่ายนักประดิษฐ์เทคโนโลยี

                        รุ่นที่ 1        วันจันทร์ที่  30  มีนาคม  2563

                        รุ่นที่ 2        วันเสาร์ที่  30  พฤษภาคม  2563

 

เวลา รายละเอียด
8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน
8.30 – 9.00 น. พิธีเปิดโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.00 – 10.00 น.

บรรยายเรื่อง การพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

10.00 – 12.00 น. ปฏิบัติทักษะความเป็นนักวิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์สารจากสีธรรมชาติ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ปฏิบัติทักษะนักประดิษฐ์เทคโนโลยี เรื่อง ไฟเต้นระบำ
15.00 – 17.00 น. ปฏิบัติการ STEM เรื่อง เรือโนอาร์
17.00 – 18.00 น. พิธีปิด มอบเกียรติบัตร

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.