«

»

ก.พ.
25

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ คณะ Bioresources and Food Industry มหาวิทยาลัย UniSZA ณ ประเทศมาเลเซีย

20200224FSTM_02คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้รับเกียรติจาก ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด และ Professor Dato’ Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan, Vice Chancellor มหาวิทยาลัย Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ คณะ Bioresources and Food Industry มหาวิทยาลัย UniSZA ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบันทึกข้อตกลงจัดทำขึ้นเพื่อเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรใหม่ 2563) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ณ ต่างประเทศ กับหน่วยงานร่วมภาครัฐและเอกชนในประเทศมาเลเซีย ร่วมทั้งการดำเนินงานวิจัยร่วมกันของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97455

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.