«

»

ก.พ.
25

โครงการการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา)

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปลูกผักอินทรีย์ด้วยปุ๋ยชีวภาพและสารสกัดชีวภาพร่วมกับจุลินทรีย์นาโน (สูตรปรับปรุง) บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยนำนักศึกษาในรายวิชาเรียนรู้การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนเราเกษตรอินทรีย์ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97479

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.