«

»

มี.ค.
03

สาขาวิชาชีววิทยา เยี่ยมชมงานที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

20200303biotechอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมงานที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยเยี่ยมชมผลงานรวมงานวิจัยของไบโอเทค เยี่ยมชมศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ เยี่ยมชมทีมวิจัยจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล และเยี่ยมชมทีมวิจัยนวัตกรรมด้านพันธุศาสตร์และสรีรวิทยาพืช ณ เรือนกระจก ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97788

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.