«

»

มี.ค.
11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

20200311sci_25ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชมรม Green University ร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงการจัดสอบปลายภาคเรียน โดยกำหนดให้มีการวางเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/98044

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.