«

»

มี.ค.
19

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการสอบปลายภาคและการส่งค่าระดับคะแนน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ และรายวิชาชีพ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.