«

»

มิ.ย.
02

นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโ่นโลยี ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว หัวหน้าหน่วยวิจัยเฉพาะทางปัญญาประดิษฐ์บนอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง และ ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าจากการฉีดพลาสติก เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้านเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรการผลิต (MRP) ของบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งการบริการวิชาการและเป็นสถานที่ฝึกสหกิจในการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้านให้กับนักศึกษาต่อไป
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98256

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.