«

»

มิ.ย.
10

สาขาวิชาชีววิทยา รายงานผลการดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระบบมาตรฐาน ESPReL

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานผลการดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระบบมาตรฐาน ESPReL ในโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต และทีมงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใต้กิจกรรมการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี คือ ห้องปฏิบัติการการกลางสาขาวิชาชีววิทยา และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสาหร่าย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98290

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.