«

»

มิ.ย.
12

การสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร

สาขาวิชาชีววิทยาจัดทำการสอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำโดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ และคณาจารย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และทบทวนเนื้อหาการเรียนทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษา ก่อนออกสหกิจศึกษา โดยจัดการสอบขึ้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ.ห้องปฏฺิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98367

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.