«

»

มิ.ย.
16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริจาคหน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจายรงเรียนในสหวิทยศึกษาศรีเสาวภาค

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์จากโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม มทร.ธัญบุรี เป็นตัวแทนในฐานะมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FAB LAB) เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นนวัตกร” ได้บริจาคหน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจาย (Face Shield) จำนวน 153 ชิ้น ให้แก่โรงเรียนในสหวิทยศึกษาศรีเสาวภาค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 9 โรงเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ จังหวัดสระบุรี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98516

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.