«

»

มิ.ย.
22

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และสอบวัดความรู้พื้นฐานการเรียนปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล หัวหน้าสาขาวิชาฯ กล่าวต้อนรับ และ อ.คงเทพ บุญมี บรรยาย หัวข้อ “New Normal วิถีชีวิตใหม่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมดิจิทัล” และ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม บรรยาย หัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษากับการเรียนรู้ในระบบอุดมศึกษา”รวมถึงจัดสอบปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ รูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.