«

»

ก.ค.
03

การประชุมหารือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 09-000-001 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98916

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.