«

»

ก.ค.
08

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ให้กับนักศึกษาใหม่ จำนวน 30 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและแนะแนวทางการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปรับพื้นฐานของนักศึกษา และสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ และ ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้อง ST1-308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชียวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง มาให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมทั้ง ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัส์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ ดร.พิมพ์สิรี สุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมให้คำแนะนำแก่นักศึกษาด้วย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/98918

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.