«

»

ก.ค.
23

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ และ ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้ลงพื้นที่ชุมชน ณ วิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์หนองเสือ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี สาธิตชุดต้นแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยบอร์ด ESP8266 กับแอพลิเคชั่น Blynk สำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเกษตรอินทรีย์ของชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ภายใต้โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99526

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.