«

»

ก.ค.
22

Basic Python Programming: การโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนระดับเบื้องต้น

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรในโครงการบริการวิชาการ Basic Python Programming: การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนระดับเบื้องต้น ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง ST-1 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/99543

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.