«

»

ต.ค.
13

ประชุมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบหลัก ประชุมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทุน จำนวน 6 ราย ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์​ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคาร​เฉลิมพระเกียรติ​ ๖ รอบ​ พระ​ชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101296

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.