«

»

ต.ค.
15

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เส้นทางความสำเร็จของโทฟุซัง…น้ำเต้าหู้ยืนหนึ่งในร้านสะดวกซื้อ”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีคุณสุรนาม พานิชการ (ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทฟุซัง จำกัด) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางความสำเร็จของโทฟุซัง…น้ำเต้าหู้ยืนหนึ่งในร้านสะดวกซื้อ” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101363

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.