«

»

ต.ค.
16

การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การตรวจมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์ “

สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การตรวจมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์ ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิตยา ลิ่มสุวรรณโชติ นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ) สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ และเทคนิคต่าง ๆ ไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานจริง กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง ST 1-501 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101390

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.