«

»

ต.ค.
19

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี และ ดร.เดี่ยว อภัยราช หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101413

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.