«

»

ต.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

วิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ท่านปลัด อบต.บึงบา เกษตรอำเภอหนองเสือ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการได้รับการคัดเลือกจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชุมชน และร่วมแสดงเทคนิคการปลูก การแปรรูปและการตลาดร่วมนวัตกรรมหัวเชื้อจุลทรีย์ และแสดงสินค้าวิสากิจชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนรับรางวัลวันพืชมงคล

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101837

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.