«

»

ต.ค.
23

ภาควิชาเคมีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิทยาลัยแพทย์แผนไทย

อาจารย์สุมนา ปานสมุทร อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และ อาจารย์มานิดา โชรัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาเคมี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเชิงบูรณาการในด้านธุรกิจความงามของวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/101955

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.