«

»

ต.ค.
30

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ สวนเราเกษตรอินทรีย์ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี กิจกรรม ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการชุมชน โดยมี ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร ดร.นนธิยา มากะเต และ ผศ.กุลประภา ศรีหมุด เป็นวิทยากร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ สวนเราเกษตรอินทรีย์ ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102009

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.