«

»

พ.ย.
18

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

นักศึกษาเก่า ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ลงทะเบียนวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2563
ลงทะเบียนเรียนผ่าน www.oreg.rmutt.ac.th หรือ RMUTT Student Smart Service Application

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA6311172.1 KiB63
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA6211177.2 KiB58
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA6111174.9 KiB47
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA6011175.2 KiB40

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6311175.2 KiB116
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH6211175.3 KiB53
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH6211275.3 KiB57
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH6111174.5 KiB57
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH6111274.9 KiB50
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH6011174.7 KiB34
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH6011275.0 KiB27

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI6311198.0 KiB81
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6211175.5 KiB57
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI6211275.6 KiB55
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI6111176.5 KiB55
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI6111276.5 KiB46
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI6011176.2 KiB33
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI6011276.1 KiB36

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH6311175.1 KiB41
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH6211177.5 KiB27
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH6111175.5 KiB33
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH6011175.0 KiB25

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST6311174.4 KiB80
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST6211174.9 KiB41
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST6111174.9 KiB76
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST6011176.1 KiB33

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6311175.2 KiB128
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6311275.6 KiB94
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS6311373.2 KiB83
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6211176.3 KiB49
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6211275.7 KiB59
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS6211375.1 KiB51
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS6111175.2 KiB145
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS6111275.6 KiB58
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS6111376.1 KiB42
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS6011174.7 KiB24
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS6011273.9 KiB29

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6311174.4 KiB112
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6311274.4 KiB148
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT6311397.2 KiB229
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT6211174.4 KiB144
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT6211274.3 KiB140
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT6211374.4 KiB104
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT6111174.6 KiB76
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT6111274.7 KiB64
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT6111374.6 KiB298
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT6011173.4 KiB45
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT6011273.6 KiB34
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT6012174.6 KiB28

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ชั้นปีที่ 1 BD 6311175.5 KiB118

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 1 STM6311175.4 KiB49

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 แบบเดิม ปรับปรุง

https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1690

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.