«

»

ธ.ค.
09

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท จอมธนา จำกัด (ทำไอศรีม)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท จอมธนา จำกัด (ทำไอศรีม) ในการ ปรึกษาหารือเรื่องการทำความร่วมมือในด้านต่างๆ และการประชาสัมพันธ์บริษัท อีกทั้งเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่าง 2 หน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST 1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/102655

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.