«

»

ธ.ค.
15

ประชุมทิศทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดประชุมทิศทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบูรณาการร่วมกันระหว่างกองคลังและหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฏระเบียบ ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103257

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.