«

»

ธ.ค.
20

โครงการการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนจากขยะสด

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนจากขยะสด เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103366

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.