«

»

ก.พ.
02

การปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบบออนไลน์) โดยมี ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 ตำบล ประกอบด้วย 1) ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง 2) ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา 3) ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก 4) ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก 5) ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก และ 6) ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ST1-306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103697

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.