«

»

มี.ค.
05

การจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนางานของสายสนับสนุนการ ประเด็น การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนางานของสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด หัวหน้างานประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้อง ST1-306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อจะได้นำเทคนิคการบริการที่เป็นเลิศมาปรับใช้ในองค์กร
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103857

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.