«

»

ส.ค.
15

การประชุมหารือการจัดงาน The 15th International Conference of International academy of Physical Science (CONIAPS XV)

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ Dr.Nitin Tripathi จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จัดประชุมเพื่อหารือในการ จัดงาน The 15th International Conference of International academy of Physical Science (CONIAPS XV)ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-ราชมงคลธัญบุรี โดยมีการประชุม ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2555

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.