«

»

ส.ค.
15

คณบดีรับมอบโล่จากกระทรวงศึกษาธิการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนรับมอบโล่ จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต วันที่ 15 สิงหาคม 2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14382

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*