«

»

ส.ค.
15

คณบดีรับมอบโล่จากกระทรวงศึกษาธิการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนรับมอบโล่ จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต วันที่ 15 สิงหาคม 2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14382

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.