«

»

ส.ค.
17

โครงการอบรมเสริมทักษะกระบวนการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 /2555

sci_12นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “จดหมายสมัครงานการสัมภาษณ์งานอาชีพ”  ของโครงการอบรมเสริมทักษะกระบวนการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ  สาทรสัมฤทธิ์ผล คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง SC1409 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555
ภาพการบรรยายเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14425

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.