«

»

มิ.ย.
20

กิจกรรมรับน้องใหม่ 2554

SONY DSCนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างพี่น้องภายในคณะฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8227

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.