«

»

ต.ค.
08

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกสหกิจศึกษาที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกสหกิจศึกษาที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556

Print Friendly, PDF & Email