«

»

ต.ค.
31

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ฝ่ายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_15คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ฝ่ายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม sc1306
ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16899

Print Friendly, PDF & Email