«

»

ก.ค.
04

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน SAR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SONY DSCคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม SC1306 , SC1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2554
ภาพการตรวจประเมินเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8560

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.