คู่มือนักศึกษา

คู่มือสำหรับนักศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์
คู่มือนักศึกษา 2553
คู่มือนักศึกษา 2554
คู่มือนักศึกษา 2555
คู่มือนักศึกษา 2556
คู่มือนักศึกษา 2557
คู่มือนักศึกษา 2558
คู่มือนักศึกษา 2559
คู่มือนักศึกษา 2560
คู่มือนักศึกษา 2561
คู่มือนักศึกษา 2562

คู่มืออื่นๆ

คู่มือ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (โควตา)
คู่มือการปฏิบัติงาน การแจ้งสำเร็จและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกผลสัมภาษณ์
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานของสำนัก
คู่มือปฎิบัติงานการรับนักศึกษาระบบโควตา
คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.