เอกสารดาวน์โหลดงานแผนงานและโครงการ

เอกสารดาวน์โหลดงานแผนงานและโครงการ

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในส่วนของงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ และรายการสิ่งก่อสร้าง

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 งบลงทุน336.2 KiB30

คู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
03. แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 25641.0 MiB51
04. แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ_64104.0 KiB42
05. แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม_64104.0 KiB44
06. แบบฟอร์ม ง.7_3-โครงการทั่วไป_64103.5 KiB54
07. ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ24.9 KiB49
08. แบบฟอร์ม ง.4-คำชี้แจงครุภัณฑ์65.5 KiB47
10. รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง (Form-TOR)54.0 KiB42
11. บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้95.8 KiB64

แบบฟอร์มคู่มือประมาณการรายรับงบประมาณรายได้ ประจำปี 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
รายรับ-ป.ตรี-เทอม-1-64139.0 KiB49
รายรับ-ป.ตรี-เทอม-2-63138.2 KiB47
รายรับ-ป.บัณฑิต-ป.โท-ป.เอก282.5 KiB48
สรุปประมาณการรายรับ5.0 MiB49

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบลงทุน152.0 KiB81
คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564_งบดำเนินงาน โครงการ805.6 KiB56

ปรับปรุงแบบฟอร์มการเสนอขอโครงการงบประมาณประจำปี 2563 ดังนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แบบฟอร์ม-ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ 2563102.5 KiB50
2. แบบฟอร์ม-ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม 2563102.0 KiB50
3. แบบฟอร์ม-ง.7_3-โครงการทั่วไป 2563102.0 KiB58
4. แบบฟอร์ม-ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ25.0 KiB51

การปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณประจำปี 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบรริการวิชาการ110.5 KiB167
2. แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการด้านวัฒนธรรม111.5 KiB126
3. แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป111.0 KiB166
4. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ11.6 MiB97
5.ฟอร์ม-ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ26.0 KiB132

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.