เอกสารดาวน์โหลดงานแผนงานและโครงการ

เอกสารดาวน์โหลดงานแผนงานและโครงการ

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบลงทุน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบลงทุน152.0 KiB3

การปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณประจำปี 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบรริการวิชาการ110.5 KiB100
2. แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการด้านวัฒนธรรม111.5 KiB62
3. แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป111.0 KiB90
4. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ11.6 MiB35
5.ฟอร์ม-ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ26.0 KiB69

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*