เอกสารดาวน์โหลดงานแผนงานและโครงการ

เอกสารดาวน์โหลดงานแผนงานและโครงการ

 

แบบฟอร์มคู่มือประมาณการรายรับงบประมาณรายได้ ประจำปี 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
รายรับ-ป.ตรี-เทอม-1-64139.0 KiB0
รายรับ-ป.ตรี-เทอม-2-63138.2 KiB0
รายรับ-ป.บัณฑิต-ป.โท-ป.เอก282.5 KiB0
สรุปประมาณการรายรับ5.0 MiB0

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบลงทุน152.0 KiB21
คู่มือจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564_งบดำเนินงาน โครงการ805.6 KiB13

ปรับปรุงแบบฟอร์มการเสนอขอโครงการงบประมาณประจำปี 2563 ดังนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แบบฟอร์ม-ง.7_1 โครงการบริการวิชาการ 2563102.5 KiB0
2. แบบฟอร์ม-ง.7_2 โครงการศิลปวัฒนธรรม 2563102.0 KiB0
3. แบบฟอร์ม-ง.7_3-โครงการทั่วไป 2563102.0 KiB0
4. แบบฟอร์ม-ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ25.0 KiB0

การปรับปรุงแบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณประจำปี 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แบบฟอร์ม ง.7_1 โครงการบรริการวิชาการ110.5 KiB112
2. แบบฟอร์ม ง.7_2 โครงการด้านวัฒนธรรม111.5 KiB71
3. แบบฟอร์ม ง.7_3 โครงการทั่วไป111.0 KiB107
4. ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ11.6 MiB46
5.ฟอร์ม-ง.7_คำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ26.0 KiB89

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*