หลักสูตรอบรมระยะสั้น

01 Health

elderly2019

 

ใบสมัครหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (80.1 KiB, 83 downloads)

 1. ค่าลงทะเบียนเรียน : 6,900 บาท สามารถจ่ายเงินค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 6,900 บาท ได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี : 453-1-42080-1 ชื่อบัญชี : มทร.ธัญบุรี-ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขา : ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 2. โปรดส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน โดยสามารถส่งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
  – ส่งด้วยตนเอง ณ ฝ่ายวิชาการและวิจัย (ชั้น 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  – ส่งทางแฟกซ์ หมายเลข 02-549-4159
  – ส่งผ่านทางอีเมล : register.sci95@gmail.com
  – ส่งผ่าน Line@ : @sci.rmutt
  linesci

ตารางการอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุ

DSCSCI-1 DSCSCI1

รายละเอียดการฝึกภาคปฏิบัติ

 1. ฝึกปฏิบัติการการดูแลสุขอนามัยผู้สูงอายุ ได้แก่
  1)      การอาบน้ำบนเตียง
  2)      การพาเข้าหิ้งน้ำ
  3)      การทำความสะอาดช่องปากและฟัน
  4)      การทำความสะอาดฟันปลอม
  5)      การสระผมบนเตียง
  6)      การดูแลหลังขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ
  7)      การป้อนอาหารทางปากและประเมินภาวะโภชนาการ
 1. ฝึกปฏิบัติการการประเมินสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น
  1)      การวัดความดันโลหิต ชีพจร และการประเมินการหายใจ
  2)      การวัดอุณหภูมิร่างกาย
  3)      การเช็ดตัวลดไข้
  4)      การช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน
  5)      การให้ยาทางปาก
 1. ฝึกปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
 2. ฝึกปฏิบัติการการฟื้นฟู การเคลื่อนย้ายและการป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ

หมายเหตุหลังการอบรม

 1. สามารถเข้ารับการทดสอบกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ
 2. สามารถลงทะเบียนเพื่อทำงานกับทาง Nursing Home ได้
 3. หากยังไม่มั่นใจ ก่อนไปรับงาน สามารถฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมได้ที่ Nursing Home ได้
Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.