บริการ Discussion Room

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการห้อง Discussion Room จำนวน 10 ที่นั่ง ณ ชั้น 4 ห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

1. เปิดให้บริการ วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ ครั้งละ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง/วัน
3. ติดต่อจองห้องได้ที่เคาน์เตอร์ ยืม-คืน ห้องสมุด หรือ โซนให้บริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน แลกกุญแจห้อง (ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรผู้อื่นแทน)
5. เมื่อถึงกำหนดเวลาที่จองห้อง กรุณาติดต่อรับกุญแจภายในเวลา 15 นาที (มิฉะนั้นถึงว่าสละสิทธ์)
6. จองห้อง Discussion Room เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา และบุคคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7. ไม่อนุญาตให้ใช้ห้อง Discussion Room ในเชิงพาณิชย์ ทุกกรณี
8. โปรดรักษาเวลา เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานห้องแล้วกรุณาส่งกุญแจห้องคืนเจ้าหน้าที่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน โทร. 0-2549-4176

จองห้อง Discussion online คลิก

posterDiscussion

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.