อบรม Data Visualization with Python

Data Visualization with PythonData Visualization with Python
————————–————————

ทักษะแห่งยุคสมัย
อาชีพแห่งอนาคต

ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2563
เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สอนทุกอย่างที่คุณอยากรู้ สอนทุกอย่างที่คุณอยากเป็น

เนื้อหาในคอร์สนี้
– ทบทวน Basic Python
– พื้นฐาน Data Visualization
– Pandas
– Numpy
– Matplotlib
– Seaborn
– Plotly
– Ggplot

Location:
https://goo.gl/maps/88jFdeXQqvnAM6rb6

ค่าลงทะเบียน ปกติ 2000 บาท

********************* พิเศษ *********************

โปรโมชั่น Early Bird 1500 บาท เท่านั้น

**************************************************
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที

https://forms.gle/cyykUMqe8ZLx2U9W9

และจ่ายเงินค่าโดยการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 453-1-42080-1
ชื่อบัญชี : มทร.ธัญบุรี-ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน คณะวิทยาศาสตร์ฯ
สาขา : ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยสามารถส่งผ่านช่องทาง ต่อไปนี้
– ส่งด้วยตนเอง ณ ฝ่ายวิชาการและวิจัย (ชั้น 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– ส่งผ่านทางอีเมล : ratthaprom_p@rmutt.ac.th
– ส่งผ่านทาง INBOX https://www.facebook.com/R-Py-107152110865245/ พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.