อบรม Ultimate Basic Python Programming

Ultimate Basic Python ProgrammingUltimate Basic Python Programming
————————————————-

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2563
เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อยากเขียน Python แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน?

อยากเซียน Python แต่ไม่มีใครสอน

สอนทุกอย่างที่คุณอยากรู้
สอนทุกอย่างที่คุณอยากเป็น
สอนทุกอย่างที่คุณอยากเก่ง
จากศูนย์จนถึงมือโปร Python ในคอร์สเดียว

เนื้อหาในคอร์สนี้
- การติดตั้ง Python บน Windows / macOS / Linux
- แนะนำการใช้งาน Command line user interface
- แนะนำการใช้งาน Text Editors และ IDEs
- Python syntax
- Python imterpreter / script
- Python Virtual Environments
- Variables / Built-in data structures
- Control Statements
- Built-in functions
- Functions / Lambda functions
- Errors and exception handling
- Files reading / writing
- Object Oriented Programming

Location:
https://goo.gl/maps/88jFdeXQqvnAM6rb6
.
ค่าลงทะเบียน ปกติ 2000 บาท
.
********************* พิเศษ *********************
.
โปรโมชั่น Early Bird 1500 บาท เท่านั้น
.
**************************************************
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที
.
https://forms.gle/dgp6nZS8Vg8pgioT9
.
และจ่ายเงินค่าโดยการโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 453-1-42080-1
ชื่อบัญชี : มทร.ธัญบุรี-ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน คณะวิทยาศาสตร์ฯ
สาขา : ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
โปรดส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยสามารถส่งผ่านช่องทาง ต่อไปนี้
- ส่งด้วยตนเอง ณ ฝ่ายวิชาการและวิจัย (ชั้น 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ส่งผ่านทางอีเมล : ratthaprom_p@rmutt.ac.th
- ส่งผ่านทาง INBOX https://www.facebook.com/R-Py-107152110865245/ พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*