เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 m63090019773426.7 KiB15
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 m63090018988305.7 KiB19

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

NameSizeHits
NameSizeHits
09. ราคากลางชุดผลิตน้ำสำหรับโรงงานต้นแบบ219.8 KiB2
10. ราคากลางชุดห่อหุ้มสารสำคัญในอาหารด้วยเทคนิคเอ็นแคปซุเรชั่น193.8 KiB4
07. ราคากลางชุดวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคในระดับโมเลกุล206.1 KiB5
11. ราคากลางชุดวิเคราะห์โมเลกุลโปรตีนในอาหาร291.1 KiB6
02. ราคากลางเครื่องเคลือบฟิล์มบางด้วยไอเคมี156.1 KiB7
04. ราคากลางชุดวิเคราะห์ความปลอดภัยในอาหาร228.1 KiB7
05. ราคากลางชุดอุปกรณ์ความดันต่ำ307.9 KiB8
06. ราคาเครื่องกำจัดน้ำออกจากสารสกัดจากสมุนไพร259.3 KiB8
08. ราคากลางชุดเครื่องมือวัดสมบัติทางแสงของสาร284.8 KiB8
01. ราคากลางชุดฝึกปฎิบัติการผลิตสารชีวภาพความเข้มข้นสูงจากจุลินทรีย์237.2 KiB9
03. ราคากลางชุดวิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร179.0 KiB9
Print Friendly, PDF & Email