ทำเนียบคณบดี

chaiyut

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร

ดำรงตำแหน่ง
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 – 15 กุมภาพันธ์ 2546

รศ.ดร.จุไรรัตน์-1

รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน

ดำรงตำแหน่ง 
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 – 08 กุมภาพันธ์ 2550

 Sommai-Pivsa-Art

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด

ดำรงตำแหน่ง 
09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 08 กุมภาพันธ์ 255

 20150326-Sirikhae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์

ดำรงตำแหน่ง 
09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – 27 กันยายน 2559

 nipat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

ดำรงตำแหน่ง 
28 กันยายน 2559 - ปัจจุบัน

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*