ทำเนียบคณบดี

chaiyut

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร

ดำรงตำแหน่ง
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 – 15 กุมภาพันธ์ 2546

รศ.ดร.จุไรรัตน์-1

รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน

ดำรงตำแหน่ง 
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 – 08 กุมภาพันธ์ 2550

 Sommai-Pivsa-Art

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด

ดำรงตำแหน่ง 
09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 – 08 กุมภาพันธ์ 255

 20150326-Sirikhae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์

ดำรงตำแหน่ง 
09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – 27 กันยายน 2559

 nipat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

ดำรงตำแหน่ง 
28 กันยายน 2559 – ปัจจุบัน

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.