อาคารและสถานที่


รายชื่ออาคารที่อยู่ในความดูแลของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทพื้นที่ การเรียนการสอน

ชื่ออาคาร ประเภทอาคาร พื้นที่รวม
(ตร.ม.)
ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1,200.00
สถาบันวิจัยเคมี อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4,800.00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อาคารเรียนและปฏิบัติการ 22,118.25
พื้นที่รวม 3 อาคาร 28,118.25

1 2

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*