บุคลากรศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 http://www.sci.rmutt.ac.th/sec/

หัวหน้าศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

mungkon ชื่อ อาจารย์มังกร กิติพัฒน์มนตรี
โทรศัพท์ 0 2549 3540
โทรสาร 0 2549 4119
E-mail mkitiphatmantree@hotmail.com
sumnaun เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องมือ
ชื่อ นางสำนวน  อร่ามสุวรรณ
โทรศัพท์ 02 549 3522
E-mail
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องมือ
ชื่อ นางเพ็ญศรี  วงษ์วาส
โทรศัพท์ 02 549 3522
E-mail
 jintana
นักวิชาการศึกษา
ชื่อ นางสาวจินตนา กุศลส่ง
โทรศัพท์ 02 549 3534
E-mail jintana_kusonsong@hotmail.com
 nichaporn

นักวิชาการศึกษา
ชื่อ นางสาวนิชาภรณ์ ศรีขาว
โทรศัพท์ 02 549 3534
E-mail tontaw_lovejoy@hotmail.com

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*