ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

bannerAdmin

nipatคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
autsadawutรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
natenapitรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร.มรกต พุทธกาล
nitiwatผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
narisผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
Amonผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*