ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

bannerAdmin

nipatคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
autsadawutรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร.มรกต พุทธกาล
narisรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
nitiwatผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

Prapapornผู้ช่วยคณบดี
ดร.ประภาพร พงษ์ไทย

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.