รายงานประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

cover-AnnualReport2019  

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานประจำปี 256125.3 MiB125
annual2017  

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานประจำปี 256025.7 MiB217
9. ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ4.6 MiB129
8. ผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงฯ3.8 MiB125
7. ผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ2.7 MiB131
6. ผลการดำเนินงานด้านวิจัย925.4 KiB135
5. ผลการดำเนินงานด้านวิชาการ3.9 MiB132
4. ผลการดำเนินงานด้านการบริหาร2.1 MiB131
3. งบประมาณ และ บุคคลที่ได้รับรางวัล1.2 MiB136
2. ส่วนนำ ข้อมูลทั่วไป2.0 MiB215
1. ปก สารบัญ5.1 MiB595

CoverAnnualReport2016

 

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานประจำปี 255921.8 MiB1253

coverweb

รายงานประจำปี 2558

adobe-pdf-logooรายงานประจำปี 2558 (ทั้งเล่ม)

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานประจำปี 255851.6 MiB662

annualcover2015

รายงานประจำปี 2557

NameSizeHits
NameSizeHits
1. ปก สารบัญ1.5 MiB485
9. ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ2.6 MiB237
8. ผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงฯ3.1 MiB224
7. ผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ2.2 MiB313
6. ผลการดำเนินงานด้านวิจัย1.4 MiB662
5. ผลการดำเนินงานด้านวิชาการ4.6 MiB430
4. ผลการดำเนินงานด้านการบริหาร3.8 MiB258
3. งบประมาณ และ บุคคลที่ได้รับรางวัล3.6 MiB298
2. ส่วนนำ ข้อมูลทั่วไป2.4 MiB313

cover2013

รายงานประจำปี 2556

NameSizeHits
NameSizeHits
6. ผลการดำเนินงานด้านวิชาการ2.3 MiB400
5. ผลการดำเนินงานด้านการบริหาร4.5 MiB550
4. งบประมาณ บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล3.8 MiB491
3. สารบัญ ส่วนนำ ข้อมูลทั่วไป6.0 MiB747
1. ปกหน้า5.4 MiB468
2. ปกใน6.7 MiB319
10. การประกันคุณภาพการศึกษา841.4 KiB310
9. ผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานักศึกษา6.7 MiB350
8. ผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ2.8 MiB334
7. ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย1.4 MiB626
หัวข้อ รูปแบบไฟล์ ดาวน์โหลด

coverfinal

รายงานประจำปี 2555

1 ปก สารบัญ สาส์นจากคณบดี
แผนยุทธศาสตร์
ข้อมูลทั่วไป งบประมาณ
บุคลากรนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
2. ผลการดำเนินงานด้านการบริหาร
ผลการดำเนินงานด้านวิชาการ
3. ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย
4. โครงการวิจัย
5. ผลการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รายงานประจำปี 2554

1 ปก สารบัญ สาส์นจากคณบดี แผนยุทธศาสตร์
2 ข้อมูลทั่วไป
3 งบประมาณ บุคลากรนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
4 ผลการดำเนินงานด้านการบริหาร
5 ผลการดำเนินงานด้านวิชาการ
6 ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย
9 โครงการเพิ่มศักยภาพสโมสรนักศึกษา
10 การประกันคุณภาพการศึกษา
11 ภาคผนวก

รายงานประจำปี 2553

Adobe Acrobat

รายงานประจำปี 2552

Adobe Acrobat

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.