Tag Archive: การนวดแผนไทย

พ.ย.
26

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอโครงการวิจัยการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็นต่อกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ หัวหน้าวิจัยแล …

Continue reading »

ต.ค.
05

ทีมงานวิจัยการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น เข้าเยี่ยมชม บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

Share