Tag Archive: คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย

ก.พ.
17

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Share

พ.ย.
23

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ มูลนิธิรากแก้ว จังหวัดขอนแก่น

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

Continue reading »

ม.ค.
04

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าแด่อธิการและผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ส.ค.
03

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบทุนให้กับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ก.พ.
19

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ก.พ.
10

บุคลากรสายสนับสนุนขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรสายสนับสนุนขอแสดงความยินดีแด่ ผศ. …

Continue reading »

ก.พ.
05

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share

ม.ค.
07

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าแด่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ …

Continue reading »

ธ.ค.
28

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าแด่รองอธิการและผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ก.ค.
07

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สัมภาษณ์ในรายการ Innovative Variety

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Older posts «